Времето
в White Lagoon
02-partly-cloudyВремето15°
water-tempВода18°
x
лична информация
споразумение за поверителност
Напред
x
Всички хотели
  • Всички хотели
  • Villa White Lagoon
  • Hotel White Lagoon
2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0
 • 0
 • 1
 • 2
0
 • 0
 • 1
 • 2
Гарантирана най-добра ценаБез скрити таксиБезплатна анулация*Възможности за трансфер
Резервирай

Общи условия за директни резервации на сайта на "БЯЛАТА ЛАГУНА” ЕАД и чрез Кол Центъра

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

Настоящите условия за директни резервации задължават „Бялата Лагуна” ЕАД да осигури заявената и платена от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационната форма данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

Директна резервецация е всяка резервация направена през основните канали за резервиране в Бялата Лагуна - интернет сайт на Бялата Лагуна - http://whitelagoon.bg или на телефон на Кол Центъра - 070012110.

Полето "Забележки" в резервационната форма няма задължителен характер за "Бялата Лагуна” ЕАД и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

В резервацията, под деца се приемат само лицата които нямат навършени 12 години към датата на пристигането. Дете под 2 години не се отбелязва като такова в резервационната форма. Информация за него може  да се отбележи в коментара в края на резервацията.

Интернет резервацията не включва допълнителните услуги, предоставяни от “Бялата Лагуна” ЕАД, като достъп с МПС и паркирането му на определените за това места /паркинг/ на територията на к.к. Бялата Лагуна.

 

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на "Бялата Лагуна” ЕАД са брутни, с включено 9% ДДС, курортна такса и застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, от актуалната ценова оферта за съответния хотел.

"Бялата Лагуна” ЕАД запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

При извършване на интернет резервации е необходимо да се заплати общата сума, показана в края на процеса на резервирането. Плащането трябва да се осъществи по посочените по-долу начини на плащане, най-късно до показания краен срок.

Цената на услугата паркинг, на определените за това места на територията на к.к. Бялата Лагуна, се определя за всяка календарна година и се оповестява в сайта на “Бялата Лагуна” ЕАД към 15 май на същата календарна година.

За потвърждение и приемане на тези общи условия от гостите се приема заплащането на цялата сума или част от цената на резерацията.

 

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, промяна или неизползване на целия период на вече платена директна резервация от страна на клиента, "Бялата Лагуна” ЕАД възстановява при поискване заплатената сума, като начислява неустойка в зависимост от датите за престой на резервацията:

Период: 07.06.2020 г. - 09.09.2020 г.(включително) - Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

Период: до 06.06.2020 г.(включително) и от 10.09.2020 г.(включително) - Анулации без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

В случай на неявяване на госта в хотела и неизползване на цялата резервация, той дължи като неустойка сумата за 2 нощувки. Останалата сума се възстановява.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателстава. Тогава възстановяването на заплатените суми се договаря.

При възстановяване на заплатени с кредитна или дебитна карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането.

„Бялата Лагуна” ЕАД възстановява сумите по анулирани и променени резервации в срок до 30 календарни дни.

 


ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането може да се осъществи по 4 различни начина:

В момента на online резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане.

1. Чрез плащане с кредитна карта
При тези плащания сумата се получава от обслужващия сайт и след успешно заплащане, той гарантита Вашата резервация. “Бялата Лагуна” ЕАД не получава никакви данни за вашите кредитни или дебитни карти.

2. Чрез плащане през системата на PayPal
При тези плащания сумата се получава от обслужващия сайт и след успешно заплащане, той гарантита Вашата резервация. “Бялата Лагуна” ЕАД не получава никакви данни за вашите кредитни или дебитни карти.

3. Чрез системата за електронни разплащания на EPAY.BG
При тези плащания сумата се получава от обслужващия сайт и след успешно заплащане, той гарантита Вашата резервация. “Бялата Лагуна” ЕАД не получава никакви данни за вашите кредитни или дебитни карти.

4. Чрез банков трансфер
При разплащане по банков път, моля преведете необходимата сума по следната банкова сметка (в лева):

 

 

ОСНОВАНИЕ: РЕЗЕРВАЦИЯ №...............

В ПОЛЗА НА: “БЯЛАТА ЛАГУНА” ЕАД

Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. Като основание за плащане, задължително да се впише резервационния номер.

 

ВАЖНО!

Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок тя ще бъде автоматично анулирана от системата.

В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на e-mail: online@whitelagoon.bg или на телефони: +359 579 62327 или +359 700 12 110. При неспазване на това условие, "Бялата Лагуна” ЕАД е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации!

„Бялата Лагуна” ЕАД и уеб сайтът whitelagoon.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие. Преносът на информация в глобалната мрежа обаче винаги крие рискове. За най-добри резултати по отношение на сигурността е от значение и поведението на потребителя.

Повече информация може да намерите на сайта на Бялата Лагуна на адрес: - Правила на “Бялата Лагуна” ЕАД за защитата на личните данни в интернет. (https://whitelagoon.bg/privacy-policy)

Информация за търговеца:

Фирма : “Бялата лагуна” ЕАД
Адрес :  с. Топола, общ.Каварна
ЕИK: 124601487

тел. : +359 570 88 000

Настоящите условия важат за всички резервации извършени през Кол центъра и интернет сайта на “Бялата Лагуна” ЕАД:

http://whitelagoon.bg

Получавайте последните новини и оферти направо във вашата пощенска кутия
Абонирай се